Translation of the song Visa Från Raukasjö artist Triakel

Swedish

Visa Från Raukasjö

English translation

Ditty From Raukasjö

God afton flicka lilla vän,

Good evening lass, little friend,

förlåt jag gör omak.

disturb your peace I must.

Och än en gång besvärar dig,

And once again bother you,

ty kärlek är orsak.

I come to speak of lust.

Jag tror du icke aktar på,

I believe you've yet to contemplate,

om du en vaken stund skall få,

unless you wish a slumberous fate,

för att få tala med en här

to get to speak with someone here

som har dig hjärtligt kär.

that holds you cordially dear.

Är icke du min lilla vän,

Are you not my little friend,

jag dig visst älskat har.

we loved without a strife.

Du aldrig ur mitt sinne går,

You'll never leave my lovestruck mind,

så länge liv finns kvar.

as long as there is life.

Var gång jag tänker uppå dig,

Each time I think upon thee,

så röres blodet uti mig.

blood is stirred up inside me.

Var gång jag dina ögon ser

Each time thine eyes I see

mitt hjärta mot dig ler.

my heart too smiles upon thee.

Nu frågar jag dig än en gång,

Now I'll make sure to ask again,

mitt lilla hjärtekorn.

my little dear speck.

Har du en annan i ditt sinne,

Do you think of another lad,

som du rätt tycker om.

the way I think of you?

Som du har lovat hjärtat ditt,

A lad you've promised your whole heart,

som du har lovat all trohet.

a lad you've promised all your faith.

Som du har tänkt skall bli din vän

A lad you've thought shall be your friend

och honom räckt din hand.

and allowed him your hand.

Är det ej så, så sanning säg,

Is it not so, then tell the truth,

att du mig håller kär.

that you hold me close.

Och räck mig då din högra hand,

And give to me then your right hand,

att du mig trogen är.

lest that my heart froze.

Du hjärtat mitt har fängslat så,

You've captivated my heart so well,

att jag mig aldrig ångra må,

that I never on regrets would dwell,

och hela hjärtat mitt igen,

and heal so my heart again,

att evigt bli din vän.

to ever be your friend.

No comments!

Add comment