Translation of the song Kapag Ako Ay Nagmahal artist Jolina Magdangal

Filipino/Tagalog

Kapag Ako Ay Nagmahal

English translation

When I Love

Ibibigay ang lahat-lahat

I'll give everything

Handa kong gawin

I'm ready to do

Lahat ng iyong hiling

Everything you wish

Sukli man ay sugat sa puso

Even if my heart is hurt in return

Karamay ka

I'm with you

Sa hirap at saya

Through the difficult and happy times

Masaktan mo man damdamin ko

Even if you hurt my feelings

Ako'y nandyan pa rin

I'm still there

Sa iyong tabi

By your side

Kapag ako ay nagmahal

When I love*

Ang lahat ng ito'y magagawa

I will do all of this

Hindi magbabago

It won't change

Hindi maghahangad

I won't long

ng anumang kapalit

For anything else

Kapag ako ay nagmahal

When I love

Umiyak man ako

Even if I cry

Hindi ko ito ikakahiya

I won't be ashamed

Handa akong magtiis

I'm ready to endure it

Kapag ako,

When I,

Kapag ako ay nagmahal

When I love

Sa iyo lamang

My world only

Iikot aking mundo

Revolves around you

Sa akin balewala

To me, what others say

Sasabihin ng iba

Is nothing

Basta't alam ko mahal kita

As long as I know I love you

Kapag ako ay nagmahal

When I love

Ang lahat ng ito'y magagawa

I will do all of this

Hindi magbabago

It won't change

Hindi maghahangad

I won't long

ng anumang kapalit

For anything else

Kapag ako ay nagmahal

When I love

Umiyak man ako

Even if I cry

Hindi ko ito ikakahiya

I won't be ashamed

Handa akong magtiis

I'm ready to endure it

Hindi ka man maging akin

Even if you don't become mine

Lahat ng ito'y gagawin

I'll do all of this

Kapag ako,

When I,

Kapag ako ay nagmahal

When I love

0 107 0 Administrator

No comments!

Add comment