Translation of the song Laging Tapat artist Jolina Magdangal

Filipino/Tagalog

Laging Tapat

English translation

Always True

Tunay bang ako lang

Am I the only one

Ang lagi mong iibigin

That you will love

Kung sa yo'y ibigay

If I give you

Buong puso't damdamin

My heart and feelings

Di ako makararanas

I will never

Na lumuha kahit minsan lang

Cry not even once

Di magsasawa, di magbabago

Won't tire, won't change

Di maghahanap ng pag- ibig

Will not look for love

Na papalit sa puso ko

To replace my heart

Ganyan ka sana, dahil ganyan ako

Hope you will be because I'm like that

Laging tapat at laging totoo

Always true

Sana'y di magwakas

Hope it won't end

Ang pagtitinginan natin

Our feelings for each other

Araw man ay lumipas

Days may pass

Di natin papansinin

We will not notice

Pagkat walang ibang laman

Because there is only one

Ang kapwa nating isipan

thing in our minds

Di magsasawa, di magbabago

Won't tire, won't change

Di maghahanap ng pag- ibig

Will not look for love

Na paplit sa puso ko

To replace my heart

Ganyan ka sana, dahil ganyan ako

Hope you will be because I'm like that

Laging tapat at laging totoo

Always true

Magkulang man magka minsan

If we falter few times

Talagang kasama iyan

That is part

Sa ating buhay

Of our lives

Di magsasawa, di magbabago

Won't tire, won't change

Di maghahanap ng pag-ibig

Will not look for love

Na papalit sa puso ko

To replace my heart

Ganyan ka sana, dahil ganyan ako

Hope you will be because I'm like that

Laging tapat at laging totoo

Always true

0 110 0 Administrator

No comments!

Add comment