Translation of the song Tama Lang artist Jolina Magdangal

Filipino/Tagalog

Tama Lang

English translation

Just Enough

Di mahirap, di mayaman

Not poor, not rich

Di kapangitan, di kagandahan

Not ugly, not pretty

Di matanda, di rin bata

Not old, not young

Di kumplikado, di ordinaryo

Not complicated, not ordinary

Kung papalarin na maging tayo

If ever you and I are meant to be

Tunay bang umibig?

Can we love truly?

Handa bang mabigo?

And be ready to fail?

Ang mahalin mong minsan

Just love me once

Kahit di kailanman

Even not forever

Para sakin ay tama lang

Is enough for me

Ang di malakas at ang di mahina

Those not strong and not weak

Pagtatagpuin ba ng tadhana?

Will destiny lead them?

Di ganong labis, di ganong kulang

Not so much, not so lacking

Ang ikaw at ako'y sadyang tama lang

You and I are just right enough

Kung papalarin na maging tayo

If ever you and I are meant to be

Tunay bang umibig?

Can we love truly?

Handa bang mabigo?

And be ready to fail?

Ang mahalin mong minsan

Just love me once

Kahit di kailanman

Even not forever

Tama lang na tama lang

Is just right enough

Di simula, at di wakas

Not the beginning nor the end

Di man ngayon, maaaring bukas

Not even now, maybe tomorrow

Matutupad ang isang pangarap

A dream will be fulfilled

Matatanggap ang aking lahat

My all will be accepted

Kung papalarin na maging tayo

If ever you and I are meant to be

Tunay bang umibig?

Can we love truly?

Handa bang mabigo?

And be ready to fail?

Ang mahalin mong minsan

Just love me once

Kahit di kailanman

Even not forever

Ang tayo ay tama lang

You and I are just enough

Tama lang ang tama lang

Enough is enough

0 100 0 Administrator

No comments!

Add comment