Translation of the song Historien om schack artist Tommy Körberg

Swedish

Historien om schack

English translation

The story of chess

Ett schackparti

A game of chess

Är strategi

Means strategy

Varje ruta gömmer något stort

Each square hides something big

I skratt och lek

In laughter and games

I gråt och svek

In tears and betrayal

Lär du av de fel du har gjort

You learn from the mistakes you've made

Hur gick det till

How did it happen

När schacket fick sin form för längesedan i Indien?

When chess took its form in India a long time ago?

Två prinsar låg i fejd, så går historien

Two princes were feuding, such is the story

Om rikets heliga sigill

About the holy sigil of the realm

Och far och mor

And [their] father and mother

De klagade och grät som alla vi föräldrar gör

They lamented and cried like all us parents do

De bönade, så sluta innan någon dör

They begged, so stop before someone dies

Men ändå stupade en bror

But still a brother died

Vad har du gjort?

What have you done?

Hans mor var utom sig

His mother was beyond herself

Ack, ditt brott är stort,

Alas, your crime is big,

Nej aldrig kan din far förlåta dig

No, never will your father be able to forgive you

Far, försök förstå

Father, try to understand

Han ville döda mig

He wanted to kill me

Nej, du måste gå

No, you have to leave

Du var min son

You were my son

Men jag förskjuter dig

But I reject you

Han gav sig av

He left

Efter en tid kom han tillbaka och gick till motattack

After some time he returned and made a counter-attack

Med hjälp av små soldater målade i lack

With the help of little soldiers painted in lacquer

Som ställdes på ett rutigt bord så kunde han förklara broderns grymma plan

That were placed on a chequered table he could explain his brother's cruel plan

Så skapade han schack

And thus he created chess

No comments!

Add comment