Translation of the song I mitt hjärtas land artist Tommy Körberg

Swedish

I mitt hjärtas land

English translation

In the country of my heart

Må mörkrets furste

May the lord of darkness

Dra sitt svärd hotande och vred

Draw his sword, threatening and angry

Han förgås men i mitt hjärtas land

He will perish, but in the country of my heart

Ska råda fred

There will be peace

Hon är beständig

She is eternal

Sen vår jord danades en gång

Since our earth took form once upon a time

Innan blod flöt, innan fanor flög

Before blood flowed, before flags flew

Hon sjöng sin sång

She sang her song

Och jag älskar henne ännu

And I still love her

Trots krig, armod och nöd

Despite war, poverty and distress

Hon ger förtröstan, hon är mitt stöd

She gives me hope, she is my support

Och hur överger jag henne? Mitt svar

And how do I abandon her? My answer:

Jag går över gränser, men är ändå kvar

I go across borders, but I still remain

Hur kan jag bryta sådana band?

How can I break such bonds?

All världens riken byggs på lösan sand

All the kingdoms of the world are built on loose sand

Jag har inga gränser i mitt hjärtas land

I have no borders in the country of my heart

0 104 0 Administrator

No comments!

Add comment