Translation of the song Samme man artist Tommy Körberg

Swedish

Samme man

English translation

Same man

Så står jag här igen

I’m standing here again

Vet ingenting om vad som händer sen

Knowing nothing about what comes next

Men ändå ser du mig med bröstet blottat

And yet, you see me with my chest exposed

För att behålla dig

To keep you

Har jag förstorat och förminskat mig

I have enlarged and reduced myself

Är jag i nakenhet den du behöver?

Am I, in nakedness, the one you need?

Jag har gjort allt jag kan

I have done everything I can

Men vad jag än gör så är jag samme man

But whatever I do, I’m still the same man

Och om du går din väg

And if you go

Så lämnar du mig kvar i vilsenhet

You’ll be leaving me behind in disorientation

Vem sa att allt går lätt?

Who said everything is easy?

Och vem kan döma fel men handla rätt?

And who can judge faults while acting right?

Här är min öppna hand om du vill ha den

Here is my open hand, if you want to take it

Den du behöver

The one you need

Jag har gjort allt jag kan

I have done everything I can

Men vad jag än gör så är jag samme man

But whatever I do, I’m still the same man

Och om du går din väg

And if you go

Så lämnar du mig kvar i vilsenhet

You’ll be leaving me behind in disorientation

Så se mig som jag är

So see me as I am

I sanningens ljus så möts vi nu och här

In the light of truth, we meet here and now

Låt det vi har bestå och lämna inte mig i vilsenhet

Let what we have remain, and don’t leave me wandering

No comments!

Add comment