Translation of the song Manlig Vänskap (KAJ 10) artist KAJ

Swedish (dialects)

Manlig Vänskap (KAJ 10)

English translation

Manly friendship (KAJ 10)

(Ja, e je Jakob)

(Yes, it is Jakob speaking)

Godag på de Jakob, ursäkta att ja stör

Good day to you Jakob, I'm sorry to bother

Men ja har ett ärand som ja tråor att do vill hör

But I have an errand that I believe you want to hear about

No ska vi på heilkväll, ja ha planera allt

Now, we will spend the whole day together, I have planned everything

Så släng åpå de jackon fö ja tråor dem låvar kallt

So, put on the jacket as I think they have promised cold weather

Nee hödo Axel, ja tråor ja måst sej nej

Nah, hear me Axel, I think I must say no

E je jo bara tisdag. Höödo ja star på gålin reid

It is only Tuesday. Hear me, I have a crazy party (planned)

För ikväll så ska vi ut å måla staden

As tonight, we will paint the town red

Vi ska leva hööfälot ikväll

We shall live haughty tonight

Vaska vassin drink å sta i baren

Let's down a strong drink and stay at a bar

Vänder åpp å ner på stans hotell

Turn over to a hotel somewhere

Vi ska leva åpp all gambä pängar

We shall use all the old money

Handla tills vi har tåoman debit

Shop until we have no more debit

Tå he e slut så trycker vi på kredit

When it is over, we switch over to credit

fö ti kona hyr stans dyrast svit

to be able to rent the city's most expensive suite

(Nää, ja tråor it ja hindär, ring åt nain annan)

(Nah, I think I cannot make it, call me another time)

Goda på de Kevin, ork do kom å kork?

Good day to you Kevin, do you bother to come drink a glass of wine?

Nä kaninin min ha fått na skov å tråor an e en sork

Nah, my rabbit has gotten something and thinks it is a mole

Vi kan ta in kaffi men tär så tar e stopp

We can take a cup of coffee but there it will end

Bo-Håkan ska ti läkarin så vi ska biti åpp

Bo-Håkan must go to the vet, so we must be up early

Ja hödo Kevin, e je myki me ede

Yeah, hear me Kevin, you have a lot going on

Men om do e me på kaffi, ja tå har ja en idé!

But if you are ready for a cup of coffee, then I have an idea!

För ikväll så tar vi in privat barrista

As tonight, we take a private barista

Vi ska leva hööfälot ikväll

We shall live haughty tonight

Pråoar varje kaff från varje lista

Try every coffee from every list

Rikto rama rosta sko e gäll

It must be roasted into a crisp

Smättar in na lungo i en slungo

Gets our lungs in a twist

Malar på tills tändrin vår e brun

Paints our teeth brown

Dricker fast vi brändär oss på tungon,

We are drinking even though we burn our toungs,

sidan e vi vättjin åtta dun

and we will be awake till eight'o'clock

För ikväll så ere to å jag,

As tonight, it is you and I,

e je bara vi

it is only us

tills kaffi var pannstajji

until the coffee was stale

Too å jag

You and I

Som star på tå

who were tiptoeing

å tå menar ja påtår

and by that I mean another cup of coffee

(Förstå du e je som in ordvits edenand)

(Do you understand, it was a word play)

Nej hödo Axel, no måst du tagga ner

No, hear me Axel, now you must calm down

Do spelar allti åpp de, vafö måst so va såde?

You never play up, why must it be so?

Har du na som tynger, finns de na som du vill säg?

Do you have something bothering you, is there something you want to say?

Du veit att om e je na kan do allti prat me mej

You know that if there is something you can always speak with me

Ja höni pojkar, livi e it allti lätt

Yeah, hear me boys, life is not always easy

Så om ni no har tid, sko ja vill lett på hjärta mett

So, if you have now time, I will and want to open up

För ikväll så ska vi prat om våra känslor

As tonight we will talk about our feelings

Ja ikväll så ska vi nåo tal ut

Yes, tonight we will speak out

Vi ska ga igenom våra rädslor

Vi will go through our fears

Prata på till ångesten tar slut

Talk until the anxiety fades

Trauman å fobier åpp på båoli

Traumas and phobias are up on the table

Sprättar ått varinda gambä sår

Open up every other old wound

Pratar utan att fösök va råoli

Talk without trying to be funny

Ja ha vari stressa i ett år

I have been stressed a year

(Nej va säger do? Vafö sa do it he?)

(No, why are you saying so? Why didn't you say it before?)

I så fall tar vi in på stass hotelli

In that case, we will go to some hotel

Viska leva hööfälot ikväll

We shall live haughty tonight

Dränker våra sorjer river ställi

Drink away our griefs and tear the place down

För vi kan itt prat om hur e känss

As we don't know how to speak about our feelings

(Så ere)

(It is so)

Manlig vänskap

Manly friendship

Ja, an har sina brister

Yes, it has its faults

Manlig vänskap

Manly friendship

E je myttjy man mister

There is a lot to sorrow

tå man it pratar me sin mister

when you don't talk with your sorrows

From another mister

From another mister

Manlig vänskap

Manly friendship

(Manlig vänskap!)

(Manly friendhsip!)

0 126 0 Administrator

No comments!

Add comment