Translation of the song Ar vilciņu Rīgā braucu artist Līga Priede

Latvian

Ar vilciņu Rīgā braucu

English translation

I'm Going To Riga By Train

Ar vilciņu Rīgā braucu,

I'm going to Riga by train

Rasas kleitu šūdināt.

To sew the dress of dew

Vai es braucu, vai nebraucu -

Whether I shall travel or not -

Tu jau manis nedabūs'.

You won't get me.

Mans vilciņis, pelēcītis,

My dear train, the gray one

Tas mans lielais sargātājs.

Is my guardian.

Es bij' viena diža meita,

I was one great maiden

Ar zīļotu vaiņadzeņ'.

With a blue wreath.

Zīļo zaļi, iesarkani,

Be blue, green, red

Visiem acis žilbināj.

Dazzle everybody's eyes!

Rakstīts zīļots, rakstīts zaļots,

Patterned with blue, patterned with green

Mana ceļa rādītājs.

It's the guide of my way

Ar vilciņu Rīgā braucu

I'm going to Riga by train

Rasas kleitu šūdināt.

To sew the dress of dew

Vai es braucu, vai nebraucu,

Whether I shall travel or not -

Tu jau manis nedabūs.

You won't get me.

No comments!

Add comment