Translation of the song Mežā artist Līga Priede

Latvian

Mežā

English translation

In the forest

Te ir tā vieta, mans mīļais, kur apraksim tos -

This is the place, my dear, where we will hide them:

Mirušos sapņus glabāsim uguns kapā

we will bury our dead dreams by burning them down.

Te, šajā mežā, liesmu lāpas drīz uzdzirksteļos

Here, in this forest, the flames will spark up quickly,

Kopā ar vītušiem ziediem un sarkanām lapām

as well as wilted flowers and red leaves.

Atvilksim elpu - smags ir mirušu sapņu slogs

Let’s take a rest; the burden of dead dreams is very heavy.

Tālāk nav spēka, mans mīļais, nav spēka nest

We don’t have strength, my dear, strength to carry them.

Pelnus kaisīsim vējā, lai vakars tos zog

Let’s disperse the ashes in the wind, let the evening take them away.

Atvilksim elpu pirms ēnas nāk saulrietu dzēst

Let’s take a rest before the darkness wipes off the sunset.

Jo mums jāceļas drīz, ak mans mīļais, laiks tālāk klīst

Because we have to get up soon, my dear, to go roaming further.

Dzīves lielajā kaŗā un ķīviņos ceļš, kas mums ejams

Our road leads through the life’s big war and strife.

Bet tos sapņus, kas palikuši, tos - paņemsim līdz

But we will keep the dreams that remain

Dzīves skumjas un ciešanas pārvēršot dzejā

by turning sadness and pain into poetry.

0 116 0 Administrator

No comments!

Add comment