Translation of the song 17 Ani artist Carla's Dreams

Romanian

17 Ani

English translation

17 Years

Eu nu știam că voi fi cinic peste 10 ani

I didn't know it that i'm gonna be cinical after 10 years

Și că voi deveni cu totul altfel decât noi credeam

And that i'll become whole different than we've thought

Eu te iubeam, prima dată iubeam

I loved you, first time loving

Deci ai fost prima...!

So you were the first..!

Simte-te vinovată!

Feel yourself , responsable!!

Tu, eroină m-ai cucerit și mi-ai dictat zâmbete

You like a heroine, conquered me and dictated my smiles

Mi-ai blocat strigătele

Blocked my shouts

Cu toate că nu au fost false, necontrolate de un plan

Despite that they weren't fake, uncontrolated by any plan

Eu nu te vreau pentru ceva, eu vreau doar să te am

I don't want you for something, i just want to HAVE you!

Între maturitate și copilărie

Between maturity and childhood

Cele mai lungi nopți, cele mai lungi nopți,cele mai scurte zile

The longest nights, the longest nights, the shortest days

De azi vă spun adio

Startin' from this day i'm telling you good bye !

Totul pentru tine, totul pentru tine

Everything for you, everything for you

Pe veci numai tu

(To be) For eternity, only you

Dar nu numai aici și nu numai acum

But not only here, and not only now

Noi avem alt stil, alt drum, alt ritm

We're having a different style, a different way, a different pace

Totul pentru tine, totul pentru tine

Everything for you, everything for you

Pe veci numai tu

(To be) For eternity, only you

Dar nu numai aici și nu numai acum

But not only here, and not only now

Noi avem alt stil, alt drum, alt stil…

We're having a different style, a different style...

Am o arsură gravă-n piept

I have a severe burn in my chest/soul

E prima oară, prima oară când sunt sigur

Is the first time when alone i'm

Sexu’ minte!

The sex is misleading!

Mai bine-ai dispărea, cu toate că atât de tare m-ar durea, atât de tare,da

You'd better dissapear, altough so badly it would hurt me, so badly ,yeah.

Și dacă ai ieși din mintea mea și mi-ai da clipe necesare ca să pot sa uit de tine,da

And if you'd be out of my mind and you'd give me necessary moments to

Glen, Glen, fum

forget about you, yeah...

Glen, Glen, fum- suc de portocale

Glen, Glen,....Smoke!!

Glen, Glen, fum- tu nu aștepta iertare

Glen, Glen,....Smoke- orange juice

Între maturitate și copilărie

Between maturity and childhood

Cele mai lungi nopți, cele mai lungi nopți,cele mai scurte zile

The longest nights, the longest nights, the shortest days

De azi vă spun adio

Startin' from this day i'm telling you good bye !

Totul pentru tine, totul pentru tine

Everything for you, everything for you

Pe veci numai tu

(To be) For eternity, only you

Dar nu numai aici și nu numai acum

But not only here, and not only now

Noi avem alt stil, alt drum, alt ritm

We're having a different style, a different way, a different pace

Totul pentru tine, totul pentru tine

Everything for you, everything for you

Pe veci numai tu

(To be) For eternity, only you

Dar,nu numai aici și nu numai acum

But not only here, and not only now

Noi avem alt stil, alt drum, alt stil

We're having a different style, a different style...

Acul incă nu e pe ața, să găsești fără să cauți

The pin still isn't on a string, to find without looking

Dragostea la 17 ani

The love at the age of 17'

Dar nu-i pe bune, nu-i pe viață, nu-i pe bune, nu-i pe viață

But isn't serious, isn't for life, but isn't serious, isn't for life...

Zi adio,zi adio,zi adio acum

Say goodbye, say goodbye, say goodbye... now!!!!

No comments!

Add comment