Translation of the song 413 artist Carla's Dreams

Romanian

413

English translation

413

Dar tu spui E greu, mult prea greu,

But you say It's hard, way too hard,

Dar tu spui E greu, mult prea greu,

But you say It's hard, way too hard,

Dar tu spui E greu, mult prea greu,

But you say It's hard, way too hard,

Nu răspund...

I don't respond . . .

Pânzele roșii ne duc în larg departe, departe, departe prin valuri,

Red sails take us to sea, far, far, far through the waves,

Libertatea reală e cea-n care ești la kilometri de maluri.

Real liberty is that in which you are kilometers from shore.

Fără cuvinte citește în ochi și imn și emblemă și steaguri.

Without words, read in my eyes the hymn and the emblem and the flags.

Nimeni de-aici nu se-nscrie-n eroi. Nici la noi, nici pe alte meleaguri.

Nobody from here goes down as a hero. Neither here, nor in other lands.

Cele mai scumpe imagini create pe bani sunt mai goale decât goliciunea.

The most expensive images created on money are more empty than emptiness.

Cei ce cred în soartă și stele degeaba își spun rugăciunea

Those who believe in luck and stars, for nothing, say grace

Și invers, pe revers revarsă din mers vers cu vers nota de plată

And inversely, backwards, from the walk pours out, verse by verse, the bill

Nu pentru păcate, nu pentru rai, nu pentru iad, dar clar pentru eternitate... Nu?

Not for your sins, not for heaven, not for hell, but clearly for eternity . . . No?

Pentru senzații acum, pentru clipă.

For the sensations now, for the moment.

Crezi în planuri mai mult de 50/50 înseamnă că crezi în risipă.

You believe in plans more than 50/50, meaning that you believe in waste

Risipa cumplită, reala și tristă se-ntâmplă de ieri până mâine,

Terrible waste, real and sad, happens from yesterday until tomorrow.

Dacă minți că n-o faci, dar alții te cred - te minți singur. Minciuna rămâne.

If you lie and say that you won't do it, but others believe you -- you lie alone. The lie remains.

413 zile după primul anotimp.

413 days after the first season.

Nu țin minte mult prea multe ca să pot să-ți spun ce simt.

Don't keep in mind far too much that I can tell you how I feel.

Multe s-au schimbat, dar eu tot sunt feciorul de țărani,

Many have changed, but I am still the son of peasants,

Roata tot se-nvârte lent, lentrul greu bacovian.

The wheel still spins slowly, the slowness heavily Bacovian.

Sniperi? Nu. Dar avem lunetă.

Snipers? No. But we have a scope.

Avem metal în voci

We have metal in our voices

Și carne în dietă.

And meat in our diets.

Măscărici autocritici!

Self-critical jesters!

Nu, nu te gândi, e mult prea devreme.

No, don't think, it's far too early.

Poate-n altă zi? Altă zi - alte probleme.

Maybe another day? Another day, another problem.

Dar poate-atunci când se-așează rugina pe umeri?

But maybe then when rust settles on your shoulders?

Dar poate-atunci când ești beat și crezi în trucuri? (Măscărici)

But maybe then when you are drunk and believe in tricks? (Jester)

• Gol rupt?

- Empty, broken?

• Dar înlocuit!

- But replaced!

• Cu ațe albe?

- With white threads?

• Cum am convenit.

- Just as we agreed.

• Nu minți cumva?

- You aren't lying somehow?

• Nu, eu nu mint!

- No, I'm not lying!

• Și unde te duci?

- And where are you going?

• Nicăieri. Eu sunt.

- Nowhere. I am.

...

...

413 zile după primul anotimp.

413 days after the first season.

Nu țin minte mult prea multe ca să pot să-ți spun ce simt.

Don't keep in mind far too much that I can tell you how I feel.

Multe s-au schimbat dar eu tot sunt feciorul de țărani,

Many have changed, but I am still the son of peasants,

Roata tot se-nvarte lent, lentul greu bacovian.

The wheel still spins slowly, the slowness heavily Bacovian.

0 109 0 Administrator

No comments!

Add comment