Translation of the song Animal de pradă artist Carla's Dreams

Romanian

Animal de pradă

English translation

Predator

Și mi-am promis de ieri, că nu mai ești a mea

And I promised myself yesterday, that you're not mine anymore

Vai dar nu-mi pasă a cui oricare el e altcineva

Oh, but I don't care whose you are, whoever he might be

Și pentru mine disperată ești pierdută nu

And for me you are desperate, not lost

Ruptă în bucăți de insecurități, tu

Broken to pieces of insecurity, you

Dar cât ei aruncă vorbe-n vânt fără să cunoască

But as they're throwing empty words, without knowing

Iar tu iubeai cu adevărat, cu adevărat

And you were loving truly, truly

De parcă-ți ispășeai pedeapsa

As if you were serving your sentence

Ei nu știau că tu plangeai numai după ce scuipai pe părerea lor

They didn't know you would cry only after spitting on their opinion

Sărutul nostru a avut cerul drept decor

Our kiss had the sky as background

Sărutul lor va dispărea ascuns în dormitor

Their kiss will disappear, hidden in the bedroom

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

Nu, nu simt rușine, rușinea asta-i falsă

No, I don't feel shame, this shame is fake

Hrănită doar pentru tine

Fed only for you

Acum că nu mai ești aici să mă faci mai bun

Now that you're not here anymore, to make me better

Pot să-i numesc cum vreau sincer

I can call them whatever I want, sincerely

Pentru că-s nebun, nebun nu pentru că tu ești nebună la fel

Because I'm crazy, crazy because you're crazy all the same

Cum esti nocturnă căci ochii tăi ard doar în nopți și se sting în zori

How you're nocturnal, as your eyes burn only at night and they fade at dawn

Pământul te coboară prin culori și-i greu să zbori

The earth lowers you through colors and it's hard to fly

Ei nu știau că tu plangeai numai după ce scuipai pe părerea lor

They didn't know you would cry only after spitting on their opinion

Sărutul nostru a avut cerul drept decor

Our kiss had the sky as background

Sărutul lor va dispărea ascuns în dormitor

Their kiss will disappear, hidden in the bedroom

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

Sper să fii bine, sper să fii bine

I hope you'll be well, I hope you'll be well

Dacă nu ești nu sunt nici eu țin la tine

If you aren't, I'm not either; I care for you

Sper să fii bine, sper să fii bine

I hope you'll be well, I hope you'll be well

Dacă nu ești nu sunt nici eu țin la tine

If you aren't, I'm not either; I care for you

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine, eu țin la tine

Like a dog, like a dog

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

Tu animal de pradă carnivor și plin de sine

You, carnivorous predator and full of yourself

Eu cu iubirea transformată în lesă după tine

Me, with love transformed into a leash, after you

Ca un câine, ca un câine

Like a dog, like a dog

0 100 0 Administrator

No comments!

Add comment