Translation of the song Aripile artist Carla's Dreams

Romanian

Aripile

English translation

The Wings

Spune-mi dacă-i între noi iubire,

Tell me if there’s love between us

Spune-mi dacă a rămas ceva nespus,

Tell me if there’s anything else that’s left unsaid

Spune-mi dacă ți-a lipsit o știre,

Tell me if there’s any news that you didn’t find out

Nu există lacrimi ce se varsă-n plus.

There are no tears that are shed in vain

Nu mai spune că vrei să stai,

Stop saying that you want to stay,

Eu nu știu căi spre inimi sau spre porți de Rai,

I don’t know roads to hearts or gates to heaven

Nu mai poți să te minți așa,

You can no longer lie to yourself like this

Când poți pleca.

When you could leave.

Și ştii, și ştii,

And you know, you know,

Nu pot să-ți văd aripile când vii,

I can’t see your wings when you come

Dar poate

But maybe

Ascunzi de mine durerea pe care-o simți direct pe spate.

You hide from me the pain that you feel straight on your back

Buzele sărută, dar nu iau aminte

The lips kiss but they don’t pay attention to the fact

Că sărutul moare când se spun vorbe ce dor

That the kiss dies when words that hurt are said

Și acceptă să rănească prin cuvinte,

And they accept to hurt through wounds

Buzele trădează prea ușor, prea ușor.

The lips betray too easy, too easy.

Nu mai spune că vrei să stai,

Stop saying that you want to stay,

Eu nu știu căi spre inimi sau spre porți de Rai,

I don’t know roads to hearts or gates to heaven

Nu mai poți să te minți așa

You can no longer lie to yourself like this

Când poți pleca.

When you could leave.

Și ştii, și ştii,

And you know, you know,

Nu pot să-ți văd aripile când vii,

I can’t see your wings when you come

Dar poate

But maybe

Ascunzi de mine durerea pe care-o simți direct pe spate.

You hide from me the pain that you feel straight on your back

Mii de bătăi pe minut,

Thousands of beats a minute

Ca un colibri în zbor

Like a humming bird flying

Te grăbești atât de mult,

You hurry so much,

Irosești culori.

You waste colours.

Și ştii, și știi,

Stop saying that you want to stay,

Nu pot să-ți văd aripile când vii,

I don’t know roads to hearts or gates to heaven

Dar poate

You can no longer lie to yourself like this

Ascunzi de mine durerea pe care-o simți direct pe spate.

When you could leave.

Știi,

And you know, you know,

Nu pot să-ți văd aripile când vii,

I can’t see your wings when you come

Dar poate

But maybe

Ascunzi de mine durerea pe care-o simți direct pe spate.

You hide from me the pain that you feel straight on your back

No comments!

Add comment