Translation of the song Ca Benzina artist Carla's Dreams

Romanian

Ca Benzina

English translation

Like Gasoline

Știi noaptea asta va fi lungă,tare lungă

You know this night will be long, verry long

Fără sacouri gri, fără pantaloni la dungă

Without grey jackets, without throusers with suspenders

După miezul nopții, este alt nivel

After midnight, it's anohter level

Noaptea șterge limite și oamenii devin altfel

The night whipes out limits and humans change

Am patru cicatrici pe inimă, șapte pe piele

I have four scars by at heart, seven at my skin

Și chiar de știu că o să apară înca una printre ele

And I know so much that I'll receive anohter one within

Cu ea

From you

Eu zbor în noaptea urbană încet

I fly through the urban night, slowly

Ea încă n-a lovit,dar deja mă doare în piept

She didn't hit me yet, but it hurts already in my chest

Ca benzina

Like gasoline

Se aprinde ea

She ignites

Mă cuprinde ea

Surrounds me

Lasă urme pe retină

Leaves marks on the retina

Dar pe retina mea

But on my retina

Carpatină

Carpats

Carpatina mea

Carpats of mine

Nu pot fără ea

I can't without you

Insomnia mea

My insomny

Fără cofeină

Without caffeine

Noaptea creează și rezolvă multe probleme

The night creates and resolves plenty problems

Ziua e naivă, noaptea e Machiavelli

The day is naiv, the night is Machiavelli

Noaptea stingi focul, ca să poți să vezi nebunii

The night erases the fire, so one can see the insane

Pentru că pentru noapte sunt pregătiți doar unii

Because for the night prepared are few

Ea este cea mai bună,dintre cele bune

It's the best of the best

Știe adrese multe și știe multe nume

Knows many adresses and knows many names

Ea m-a aprins, e muză în forme pure

She ignited me, she's the muse at its most pure

Ea mă inspiră, mai adânc decât inspiri tu fumul

She inspires me, deeper than you smoking does

Ca benzina

Like gasoline

Se aprinde ea

She ignites

Ma cuprinde ea

Surrounds me

Lasă urme pe retina

Leaves marks on the retina

Dar pe retina mea

But on my retina

Carpatină

Carpats

Carpatina mea

Carpats of mine

Nu pot fără ea

I can't without you

Insomnia mea

My insomny

Fără cofeină

Without caffeine

Nopțile mi le fură, iar hoațele

The nights steal me, thieves again

Vor rămâne evidențele

Evidents will remain

Deloc intime Cicatrici, am patru mari și încă șapte mici

No intime scars, I have four Large and seven small ones too

De la tine vreau una aici

From you I want one here

Lângă inima

Besides my heart

0 100 0 Administrator

No comments!

Add comment