Translation of the song Formula apei artist Carla's Dreams

Romanian

Formula apei

English translation

Water Formula

Bucuriile după tristeţi nu sunt deloc garantate

Joy isn't guaranteed after sadness

Tu minţi atât de sincer, cu atâta greutate,

You lie so frankly, with so much weight,

Uitând promisiuni date din priviri

Forgetting promises given by looking

Şi repetându-ţi mantra - zero amintiri

And repeating your mantra- no memories

Iubirile dispar doar aparent, doar aparent,

Our loves disappear only apparently, apparently

De fapt facându-ne pe noi să scriem catrene, catrene, catrene

In fact, making us write quatrains, quatrains, quatrains

În trenuri ce ne despart

In trains that break us up

Şi din mândrie nu accept că

And from pride I don't accept that

Alta e formula apei când e în lacrimi,

The water formula is different in tears,

Altfel se aude focul când se vorbeşte în şoapte

The fire hears different when whispering

Alta e formula apei când e în lacrimi,

The water formula is different in tears,

Altfel se aude focul când se vorbeşte în şoapte

The fire hears different when whispering

Start, finish iaraşi te rog, nu

Start, finish, again, please, no

Lasă-mă dus, căci sprintenă nu eşti nici tu

Let me go, because you're not as fast

Aşa că nu pretinde la sfiinţenie, nebun nu sunt fumul

So don't pretend you're a saint, I'm not mad the smoke

Din tutun, tu din tutun eşti scrumul

From tobacco, you're the ash from tobacco

Cărbunii albi spun unii, altii îşi schimbă tonul

Some say white charcoal, others change their tone

Tatuată tu tare de tot, trădătoare de toate

Tatooed heavily, betrayer

E clar că tu ţi-ai ales duşmanii slabi

It's clear you've chosen weak enemies

Eu Ani, îţi doresc bine la fel cum înjură pe parinţi golanii

I wish you well the same as punks swear to their parents

Iubirile dispar doar aparent, doar aparent,

Our loves disappear only apparently, apparently

De fapt facându-ne pe noi să scriem catrene, catrene, catrene

In fact, making us write quatrains, quatrains, quatrains

În trenuri ce ne despart

In trains that break us up

Şi din mândrie nu accept că

And from pride I don't accept that

Alta e formula apei când e în lacrimi,

The water formula is different in tears,

Altfel se aude focul când se vorbeşte în şoapte

The fire hears different when whispering

Alta e formula apei când e în lacrimi

The water formula is different in tears,

Altfel se aude focul când se vorbeşte în şoapte

The fire hears different when whispering

0 107 0 Administrator

No comments!

Add comment