Translation of the song ITSOVA artist Carla's Dreams

Romanian

ITSOVA

English translation

ITSOVA

De câte ori tu mă-ntrebi ce fac

Every time you ask me how I'm doing

Eu mint că bine.

I lie that I'm fine.

Mai bine mint decât să tac,

It's better to lie than to stay quiet,

Tăcerea provoacă-ntrebări.

Silence provokes questions.

Iar ele-n cerc vicios,

And they, in a vicious cycle,

Provoacă tăceri.

Provoke silences.

Sub un unghi ascuțit noi nu cădem,

We don't fall under an acute angle,

Noi zburăm jos,

We fly down,

De neoprit inimile noastre bat S.O.S

Our hearts beat SOS unstoppably

It’s over.

It's over.

Tu taci pentru că știi exact ce simt,

You shut up because you know exactly how I feel,

Dar inima refuză să simtă,

But your heart refuses to feel,

Pe repeat.

On repeat.

Zero soluții .

Zero solutions

Dar tu nu-mparți la zero iar.

But you don't divide by zero again.

De ce să-ți dau răspunsuri la întrebări,

Why should I answer your questions,

Când totu-i clar.

When everything is clear.

Sub un unghi ascuțit noi nu cădem,

We don't fall under an acute angle,

Noi zburăm jos,

We fly up,

De neoprit inimile noastre bat S.O.S

Our hearts beat SOS unstoppably

It’s over.

It's over.

Fără amintiri sper să rămânem ambii ca după un furt

Without memories, we both hope to remain like after a robbery

Eu cu sufletul gol,

Me with my soul empty,

Tu cu sufletul rupt.

You with your soul broken.

Dar liberi de trecut, liberi de trecut noi.

But free from the past, us free from the past.

Azi tu mă uiți cât eu nu uit.

Today you forget me as much as I don't forget.

0 100 0 Administrator

No comments!

Add comment