Translation of the song Karma artist Carla's Dreams

Romanian

Karma

English translation

Karma

Când nu mai e nici o lumină

When there is no light anymore

Rămâne loc de bună ziua.

There's still space for a good day

Neîncrezut te iau de mână,

Unpresumptuously, I take you by the hand

Eu nu o sa-ți dau voie să pleci, nu.

I won't let you go, no.

Tu n-ai să pleci, nu.

You won't leave, no.

Eu n-o să-ntreb a cui e vina,

I won't ask whose fault it is,

Nu-s spectatori, s-a închis cortina.

There aren't spectators, the curtain has closed.

Tu zi-le pe nume, nu mai tăcea

You call them by name, don't stay quiet anymore

Tu spune adevărul.

Tell the truth.

Suntem în lista neagră, unul la altul, fără șanse de mâine.

We are on the blacklist, for one another, without chances for tomorrow.

Las un loc în suflet, loc de bună ziua.

I leave a space in my soul, a space for good day.

Suntem în lista neagră, unul la altul, fără șanse de mâine.

We are on the blacklist, for one another, without chances for tomorrow.

Las un loc în suflet, loc de bună ziua.

I leave a space in my soul, a space for good day.

În sânge votcă,

Vodka in blood,

În mâna karma,

Karma in hand,

Plămânii dor,

The lungs hurt

De marijuana.

Of marijuana.

Nu-ți face griji, eu voi fi bine.

Don't worry, I'll be fine.

Mi-e sete rău, dar nu de tine,

I'm really thirsty, but not for you,

Ne despărțim ca în filme

We break up like in the movies

Acum îți dau voie să pleci tu. Ai să pleci.

Now I allow you to leave. You'll leave.

Nu o să împărțim la doi destinul,

We won't share our destiny in two,

Căci gelozia rupe filmul.

Because jealousy cuts off the movie.

Tu iartă-mă chiar dacă nu vei uita, chiar dacă

Forgive me even if you won't forget, even if

Vei ști adevărul.

You will know the truth.

Suntem în lista neagră, unul la altul, fără șanse de mâine.

We are on the blacklist, for one another, without chances for tomorrow.

Las un loc în suflet, loc de bună ziua.

I leave a space in my soul, a space for good day.

Suntem în lista neagră, unul la altul, fără șanse de mâine.

We are on the blacklist, for one another, without chances for tomorrow.

Las un loc în suflet, loc de bună ziua.

I leave a space in my soul, a space for good day.

În sânge votcă,

Vodka in blood,

În mâna karma,

Karma in hand,

Plămânii dor,

The lungs hurt

De marijuana.

Of marijuana.

Nu l-ai stins, eu nu știu de ce,

You haven't put them out, I don't know wy

L-ai lăsat să ardă încet,

You left them to burn low,

Spune adevărul.

Tell the truth.

În sânge votcă,

Vodka in blood,

În mâna karma,

Karma in hand,

Plămânii dor,

The lungs hurt

De marijuana.

Of marijuana.

0 101 0 Administrator

No comments!

Add comment