Translation of the song Monomaniac artist Carla's Dreams

Romanian

Monomaniac

English translation

Monomaniac

Fluturi în stomac...

Butterflies in the stomach...

(refren)

(chorus)

Tu spui că nu e despre noi că sunt hoinar şi haidamac,

You say that it's not about us, that I'm a wanderer and a bastard,

Aşa că nu-ţi pot fi pe plac.

So I can not be as you like.

Am o construcţie stângace, eu beau vin şi trag tabac.

I have a clumsy construction, I drink wine and I smoke tobacco.

Monomaniac...

Monomaniac...

Tu eşti răscrucea mea, dar o să-ţi vin de hac.

You're my crossbow, but I'm gonna break the back,

Chiar dacă te-ai ascunde-n cel mai vechi bric-a-brac

Even if you hide in the oldest bric-a-brac,

Eu te-aş găsi şi te-aş face să simţi

I would find you and make you feel

Fluturi în stomac...

Butterflies in the stomach...

Tu mergi mai departe, eu mai stau.

You go on, I stay.

Lasă-mă aici, lasă-ma să beau!

Leave me here, let me drink,

Lasă-mă să văd cum n-am să pot

Let me see how I can not

Să obţin ce vreau şi-apoi să pierd tot.

Get what I want and then lose everything.

Da, extremist probabil, mai prost decât restul,

Yes. Extremist probably, stupid than the rest,

Din culori doar alb şi negru adesea.

Made of colors, often white and black,

Omul cu cafeaua dulce ce se-enervează ca prostul

The man with the sweet coffee that gets mad like a fool

Când în maşină îi schimbi piesa.

When you change his music in the car.

Omul care nu e pentru nimeni.

The man who is not for anyone.

Prostuţo, uite-te-n jur, sunt mulţi mult mai bine.

You little stupid girl, look around, there are many much better,

Alege-ţi ce vrei cât te ţine,

Choose whatever you want to keep up with,

Doar dac-alegi cu inima tre” să te ţii bine.

But if you choose with your heart, you have be strong.

Dacă alegi cu capul, dragostea vine.

If you choose with your mind, love comes.

Ascultă tu, devoratoare de suspine şi inimi,

Listen, you, devouring of sighs and hearts,

Eu ştiu că nu azi şi ştiu că nu mâine,

I know it is not today and I know it is not tomorrow,

Dar ştiu c-am păstrat pentru tine, tu ţine-i!

But I know I kept it for you, now you keep it!

Fluturi în stomac...

Butterflies in the stomach...

(refren)

(chorus)

Sadismul tău e amuzant, căci viaţa ta e tristă,

Your sadism is funny, because your life is sad.

Tu pari tare şi dură pentru că eşti masochistă.

You seem to be hard and harsh because you're a masochist,

Eşti ca o pistă greşită pe care-alunecă unii,

You are like a wrong track where some are slipping,

Dar vrei să pari dreaptă măcar pentru unul

But you want to look right at least for one.

Şi el este deja în capul tău în plan,

And he's already in your head, in the plan.

Deci nu va fi ad-hoc şi nu va fi uragan.

So it will not be ad-hoc and it will not be a hurricane,

Şi pentru că ştii - ascunzi priviri.

And because you know - you hide your glance,

Nu ţi-e frică de dezamăgiri, tu te temi de fluturi.

You're not afraid of disappointments, you're afraid of butterflies.

Şi da, am o problemă cu prietenii tăi,

And yes, I have a problem with your friends...

Sunt toţi perfecţi, niciun miel - doar lei.

They are all perfect, no lamb - just lions.

Carnivori în sensul rău, și dau şi sfaturi

Carnivores in the wrong sense, and they give advice too,

Despre mine şi prietenii mei

About me and my friends,

Care au fost alături şi la greu, nu numai la bine!

Those who were close in hard times, not only for good times.

Nu pui pariuri? Fie, reţine.

You don”t bet? Let it be, keep it in your mind!

În maxim un an vei uita de tine,

Within maximum a year you will forget about yourself,

Vei avea alt nume, dar nu vei mai simţi

You will have another name, but you will not feel anymore

Fluturi în stomac...

Butterflies in the stomach...

(refren)

(chorus)

0 112 0 Administrator

No comments!

Add comment