Translation of the song Scrisoare fratelui mai mic artist Carla's Dreams

Romanian

Scrisoare fratelui mai mic

English translation

Letter to my little brother

Nu îți alege visele!

Don't choose your dreams!

Nu ezita să ieși în față și să rupi culisele.

Don't hesitate to come forward and to leave the backstage*.

Este prea scurtă viața pentru a-ți fi frică dar

Life is way too short to be afraid but

Nu irosi minute, ore, zile, ani în zadar.

Don't waste minutes, hours, days, years in vain.

Mintea ta este un amplu mecanism

Your mind is a large mechanism

Ce-ți amintește despre peșteră prin sado-masochism.

That reminds you of the hole through sado-masochism.

Vorbeşte rar, mai rar decât vorbesc alții,

Talk slowly, more slowly than the others do,

Priveste-n ochi oricui, și nu-ți trăda frații.

Look in everyone's eyes, and don't betray your brothers.

Nu te lăsa influențat niciodată de nimeni

Don't let yourself be influenced by anyone,

Mai ales de cei ce se pretind oieri ai stânii.

Especially by those who pretend to be shepherds of the sheepfolds

Nu te gîndi la moarte, o face ea mai bine,

Don't think about death, she does it better,

Infinitul există prin tine, susține-l.

Infinity exist through you, support it.

Fii alături de cei ce sunt alături de tine,

Be around the ones who are around you,

Elimină tot ce urăști din viața ta , fără suspine,

Eliminate everything you hate of your life, without any doubts

Nu judeca pe nimeni. Reține:

Don't judge anyone. Remember :

Vrei să schimbi ceva? Începe de la tine!

You wanna change something ? It starts by yourself !

Ți-e greu să recunoști greșeli în fața altcuiva?

You find it difficult to admit your faults in front of someone else ?

Daca da , atunci te rog să recunoști în fața ta.

If yes, then I ask you to admit it for yourself.

Așa că nu privi înapoi, dar nici nu uita

So that you don't look back on it, but neither you forget

De unde vii și cine ești e foarte important!

Where you come from and who you are is very important!

Nu te izola în subculturi sau religii,

Don't isolate yourself in sub-cultures or religions

Orice izolare după un timp creează vicii.

Every isolation creates vices after a while.

Crede ce vrei dar nu impune nimănui ce crezi,

Believe in what you want but don't impose anyone what you believe,

Credinta niciodată n-a necesitat dovezi.

Faith never needed evidence.

Nu îti alege idoli, pe Pământ nu sunt sfinți,

Don't choose idols, there are no saints on Earth,

Ferește-te de curve și de preoți ipocriți.

Beware of bitches and hypocritical priests.

Nu generaliza și nu fi extremist,

Don't generalize and don't be an extremist,

Fii activ social dar nu fi activist!

Be socially active, but don't be an activist !

Nu uita de existența celor care sunt mai triști ca tine,

Don't forget the existence of those who are more sad than you are,

Ajutorul neremunerat crează energii sublime

Free help creates wonderful energy

Ce te-ajută mai apoi să poți obține

That helps you later so that you can get

Putere și încredere în ziua care vine.

Strength and faith in the coming days.

Nu te crede mai presus decât altcineva,

Don't think you are better than someone else,

Caută mereu exemple demne de urmat.

Always look for examples worth being followed.

Decide singur pentru tine și nu accepta

Decide alone for yourself and don't accept

Sfaturi de la oamenii pe care nu i-ai întrebat.

Advices of people who you didn't ask for it.

Nu crede în destin sau în prostii care te fac

Don't believe in destiny or in idiots who make you

Mai puțin responsabil sau mental -- relaxat,

less responsible or mentally relaxed,

Viața ta nu depinde de ce-i scris în stele,

Your life doesn't depend on what is written in the stars,

În cafea sau carți Taro, ferește-te de ele.

in coffee or in Tarot Cards, beware of them.

Oricare om în esență este un meșter.

Every human is actually a master.

Vrei să afli meșteșugul tău? Citește.

You wanna discover your talent? Read.

Citeste totul de la A la Z, depozitează,

Read everything from A to Z,

Discută, apără, combate, analizează.

Discuss, defend, fight, analyze.

Nu fura niciodată nimic de la nimeni,

Never steal anything of anyone,

Astea sunt soluții simple deci nu sunt pentru tine.

These are simple solutions even if they are not for you.

Iar dacă vrei să crești în materii fine

And if you wanna grow wiser in detailed subjects

Încearcă să comunici cu oameni mai deștepți ca tine.

Try to communicate with people smarter than you.

Nu asculta toți proștii cu atitudini misogine,

Don't listen to all those idiots with misogynic attitudes,

Ei n-au cunoscut plăcerea multor daruri femenine,

They haven't known the pleasure of the multiple feminine gifts,

Respectă-ți fata când ești treaz sau mort beat

Respect your girl when you are sober or dead drunk

Indiferent că sunteți afară sau sunteți în pat.

whether you're outside or in bed.

Și-n loc de încheiere în această scrisoare

And as an of ending this letter

Îti mai spun încă ceva frățioare:

I tell you one more thing, my little brother:

Prietenii adevărați se fac la 20 de ani,

Real friends are made at the age of 20,

Banii nu fac omul, omul face bani.

Money doesn't make the man, the man makes money.

Părinții nu-i alegem, ei merită iubiți,

We don't choose our parents, they deserve to be loved.

Asta o-nțelegem mai adânc când devenim părinți ...

This, we understand it more deeply when we become parents...

Sper să-ți fie de folos această scrisoare.

I hope this letter will be useful for you.

Te cuprind, ciuvac! Fratele mai mare.

I embrace you, my friend ! Your big brother.

0 118 0 Administrator

No comments!

Add comment