Translation of the song Tempus Fugit artist Carla's Dreams

Romanian

Tempus Fugit

English translation

Tempus Fugit

Prea multe începuturi fără de final,

Too many beginnings before the finish,

Prea multe dubii şi un dor de locuri fără de semnal.

Too many doubts and a longing for places without signal

Mai responsabili poate, mai puţin idealişti.

Maybe they're more responsible, maybe they're less optimistic

Cu doi ani mai mari, respectiv puţin mai trişti.

Two years older, and respectively a little more sad.

Periodic devenind depresivi,

Periodically becoming depressed,

Sătui de logic, dornici de intuitiv.

Tired of logic, eager about the intuitive.

Fără dorinţă sau idei, dar cu alcool,

Without wishes or ideas, but with alcohol,

Ne-am trezit sărind prea des din rol în rol.

We woke up jumping too much from role to role.

Iar voi aceiaşi oameni pe care i-am văzut zâmbind,

And you, the same people that we saw smiling,

Cineva zâmbea cu ochii, cineva strigând.

Somebody smiling with their eyes, someone crying out.

Ne-am întrebat: De ce n-am face-un referat

We asked ourselves: why don't we write an essay

Pentru voi, despre tot ce s-a întâmplat?

For you, about all that has happened?

Despre tot ce am simţit, despre cum am iubit,

About all that we felt, about how we loved,

Despre lipsa de idei şi despre criza de timp.

About the lack of ideas and about the crisis of time

Despre cum am încercat să păstrăm ceva adevărat,

About how we tried to maintain something true

Despre ce am reuşit şi ce-am ratat.

About what we achieved and what we lost

Despre dureri de spate şi de ochi uneori,

About back pain and eye pain, sometimes

Despre luptele interne şi discuţii până-n zori.

About internal fights and discussions until the break of dawn

Despre influenţa voastră, despre cum ne-aţi creat,

About your influence, about how you created us

Despre tot ce suntem, am spune-n referat.

About all that we are, we say in the essay

Nu vom spune nume, daruri nu vom da,

We won't name names, we won't give gifts

Nu ne vom plânge şi nu vom explica.

We won't cry and we won't explain

Vom spune doar un mulţumim scurt

We will only say a quick thanks

Pentru cei care au fost cu noi şi care încă sunt.

For those who were with us and who still are

Mulţumim pentru timp, pentru dragoste,

Thanks for time, for love

Pentru că aţi fost cu noi, pentru că sunteţi.

Because you were with us, because you are.

Pentru voi toţi cei care aţi crezut în noi.

Because you all are those who believed in us.

Danke pentru timp, pentru dragoste,

Thanks for time, for love

Pentru că aţi fost cu noi, pentru că sunteţi.

Because you were with us, because you are.

Pentru voi toţi cei care aţi crezut în noi.

Because you all are those who believed in us.

Patru ţigări la rând, cu un singur gând,

Four cigarettes in a row, with only one thought,

Cum să omor durere şi să scriu ultimul rând

How to kill pain and write the last line

Din piesa care să explice tot ce simt,

Of the song which explains all that I feel

După patru luni în care n-am scris niciun rând.

After four months in which I wrote not one line.

Oficial, sau grijile de pe pământ,

Official, or worries of the Earth

Probabil grijile pentru că toţi ştiu câte sunt.

Probably worries, because everyone knows how numerous they are

Afară-i vânt, cu toate că e vară,

It's windy outside, even though it's summer and all,

E ora patru şi din seara-i dimineaţă iara.

It's four o'clock and from evening, it's morning again.

O chitară, blestemată a câta oară

A guitar, cursed how many times

Pentru că nu sună cum suna cândva în scară.

Because it doesn't sound the way it sounded once in the scale

Dacă nu e azi, nu e niciodată,

If not today, then it's never

Prea stresat şi însetat de artă.

Too stressed and thirsty for art

Dar poate caut cauze în loc de scopuri, prea departe,

But maybe I'm looking for causes instead of goals, too far

În loc să caut în sine, aici aproape.

Instead of looking in myself, here, close.

Un an jumate de vise crezute, deşarte,

Half a year of believed dreams, false

Pentru cei ce pot sau pentru cel ce poate.

For those who can or for that who can.

Unul pentru toţi sau una pentru toate,

One for all or all for one,

Idee sau mesaj, din spate,

Idea or message, from behind,

Sau patru chiciuri în piesa pentru mii de minţi stresate,

Or four calls in a song for thousands of stressed minds

Sergiu, Andrei, Anton şi-ncă vreo trei variante.

Sergiu, Andrei, and Anton, and another three variants.

Sau poate suntem trei, poate,

Or maybe we are three, maybe

Da' şi nu poate? Poate-i Galea... poate...

But what if it can't be? Maybe it's Galea . . . maybe . . .

Mulţumim pentru timp, pentru dragoste,

Thanks for time, for love

Pentru că aţi fost cu noi, pentru că sunteţi.

Because you were with us, because you are.

Pentru voi toţi cei care aţi crezut în noi.

Because you all are those who believed in us.

Danke pentru timp, pentru dragoste,

Thanks for time, for love

Pentru că aţi fost cu noi, pentru că sunteţi.

Because you were with us, because you are.

Pentru voi toţi cei care aţi crezut în noi.

Because you all are those who believed in us.

0 116 0 Administrator

No comments!

Add comment