Translation of the song Zarplata artist Carla's Dreams

Romanian

Zarplata

English translation

Wage

În tătî luna pe data de 4,

Every month on the 4th

Tătî lumea știi cî Vanea prinește zarplata,

Everyone knows that John receive his wage

Da lozîng' lu Vanea cîn prinește zarplata,

And when John receive his wage he sings

ii:,,#Ci-ta-na-na-na'' și (hakuna matata)

Ci-ta-na-na-na and hakuna matata

Vecinii tot se-ntreabă: unde se uita Femida

Neighbours ask themselves: where is his wife Femida looking

Cînt în patifon la Vanea,

On John's gramophone sings

Cîntî Julia Zinaida,

Sings Julia Zinaida

Cîntî zîua,

Sings all day

Cîntî sara,

Sings in the evening

Cîntî toată noaptea,

Sings all night long

Și dimineață cîntă iară.

And in the morning sings again

Nu-i sămn bun, cînd pe data de 4

It's a bad sign, when on the 4th

Îl vezi că vine Vanea,

You see that John is coming

Pe deget învintind pidjacul

Twirling the jacket on the finger

Pifjacu lu Vanea, o pe fost la teatru

John's jacket was at the theatre

Șii drept o fost sîngur era data de 4.

And that's right he was alone it was the 4th

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Mîni îi mîne, da az o dat zarplata

Tomorrow is tomorrow but today they gave the wage

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Surprize surprize, azi o dat zarplata.

Surprise surprise today they gave the wage

Azi e 5 și Vanea'i trist,

Today is 5th and John is sad

Și-a mintește cum o fost artist,

He remembers how he was an artist

Cum la karaoke ieri,

How on yesterday's karaoke

O sporit, o cîșligat și o băut douășopt de beri,

He increased, he won and drink 28 beers

După asta Vanea so simțit mai ciotca,

After that he felt amazing

I-o fut*t un dans și o sporit pe vodka,

He fucking danced and started to drink vodka

După vodka Vanea îi Djidai,

After vodka John is feels like a Jedi

Îl doare în cot de numere cu mai.

He doesn't care about the police

Azi la Vanea telefonu parcă'i letopiseț

Today John's phone is like a chronicle

Care descrie în fotși, cum anume ieri o fost pizdeț

Which describes with pictures how yesterday he was great

Din fotși lu Vanea io stat clar

From the photos it became clear now

Diunde s-o luat dimineață carasi în buzunari,

From where he was having crap in his pockets

Și di și nare prava tot o înțeles,

And he understood everything

Și cît de adînc poți să intri în arătură dacă îți iei razgon pe mărs,

And how deep you can go into plowing if you go with speed

Cum lo iubit aseară fetili

How last night all the girls loved him

Cum lo amăjit, nu io dat și io mîncat catletili.

How they deceived him, they didn't gave him and ate his chops.

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Mîni îi mîne, da az o dat zarplata

Tomorrow is tomorrow but today they gave the wage

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Surprize surprize, azi o dat zarplata.

Surprise surprise today they gave the wage

Vanea nui amator, Vanea'i pro,

John is no amateur

Vanea nu vedi bine beneficiile la H2O,

John doesn't see any benefits on H2O (water formula)

Vanea știe și crede în titre

John believes in program

Vanea be lichide, Vanea be lichide,

John drinks liquids, John drinks liquids

Pe zi minimum doi litri.

On a day minimum 2 litres

Vanea'i sînguru din țară care be restu nu,

John is the only one from the country that drinks the rest doesn't

Restu papă numa fructe și repetă Vanea fu,

The rest are just eating fruits and repets to John oughhh

'La obrăjor, ții rușine Vanea da?

Aren't you ashamed John huh?

Da dapăi cum, și dată'i azi...

As it in fact today's date is...

Nu-i ...îi 4 nu...

It isn't.... it's 4th right?

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Mîni îi mîne, da az o dat zarplata

Tomorrow is tomorrow but today they gave the wage

,,#Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na,

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Ci-ta-na-na-na, Ci-ta-na-na-na''

Ci-ta-na-na-na Ci-ta-na-na-na

Surprize surprize, azi o dat zarplata.

Surprise surprise today they gave the wage

0 142 0 Administrator

No comments!

Add comment