Translation of the song Astrotanrı artist Redd

Turkish

Astrotanrı

English translation

Astro-God

Gökyüzünün uçsuz karanlığında

In the infinite darkness of the night-sky

Bir aydınlık kenti yıldızlar

Stars were a luminous city

Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar

They blink us with an astronaut wearing white

Sıkılmışlar ki yeryüzünde

They must be bored on the earth

Yörüngede dönüyorlar

So they are orbiting around

Tanrı var mı ki bu gezegende gökyüzünde arıyorlar ?

Is there a God in this planet? Why are they looking for him in the sky?

Sönüyorken yıldızlar

While the stars fade out...

Yak, her şeyi yak

Burn, burn everything!

Aydınlansın karanlık düşler

Let the dark dreams become luminous

Yak her şeyi yak

Burn, burn everything!

Hemen uyansın uyuyan güzel

Let the sleeping beauty wake up immediately

Karanlık büyüyor mavi gezegende

Darkness is expanding in the blue planet

Güneş umutsuzca batıyor

Sun is sinking hopelessly

Yaratılmış plastik çiçekler de

Even the created plastic flowers

Dünya'yı boyamaya yetmiyor

Can't be enough to paint the world

Biraz umut yaşıyor hala içimde

A little hope is still living in me

Daha fazlası gerekiyor

But more is needed

Sönüyorken yıldızlar

While the stars fade out...

Yak, her şeyi yak

Burn, burn everything!

Aydınlansın karanlık düşler

Let the dark dreams become luminous

Yak her şeyi yak

Burn, burn everything!

Hemen uyansın uyuyan güzel

Let the sleeping beauty wake up immediately

Yak, her şeyi yak

Burn, burn everything!

Aydınlansın karanlık düşler

Let the dark dreams become luminous

Yak her şeyi yak

Burn, burn everything!

Hemen uyansın uyuyan güzel

Let the sleeping beauty wake up immediately

0 136 0 Administrator

No comments!

Add comment