Translation of the song Hosszú idők artist Tóth Gabi

Hungarian

Hosszú idők

English translation

Long Time

Bólint, a cseresznyefa virága

The cherry blossom nods

A sárgarigó már várja

The oriole has been waiting

Hogy szárnyát csőrét tárva

To open its wings and beak wide open

Tavaszi dalát kitalálja

To guess its spring song

Édes szirmom várj, mert

Sweet petals wait, because

Ágad nem érik meg

Your branch is not ripe

Varjak ülnek rajta

Crows are sitting on it

Karmaival fogva tartva

Captured by their claws

Hosszú idők múltán

After a long time

Énekem nektek nyújtám

Holding over my song to you

Itt vagyok értetek újra

I'm here for you again

Testem és erőm erre gyújtva

My body and my strength are lighted for this

Tolla borzolva, viselten

Its feather is ruffled and worn

Éneke már berekedten

Its song has been sung hoarsely

Célja a legszebb fán daloljon,

Its aim is to sing on the most beautiful tree

A nagy madarakon át hatoljon

To penetrate through the big birds

Csúnya hangján rikoltva

Shouting on its ugly voice

Virágokat tiporva

And stomping on flowers

Trónol a fáját birtokolva

Throning by possessing his tree

Károgat rajta

Cawing on it

A színét eltakarva

Obscuring his color

Hogy a rigót Ő már meg se hallja

So that not even the thrusts could be heard

Hosszú idők múltán

After a long time

Énekem nektek nyújtám

Holding over my song to you

Itt vagyok értetek újra

I'm here for you again

Testem és erőm erre gyújtva

My body and my strength are lighted for this

De a kis madár most

But the little bird now

Akár egy táltos

Like a shaman

Mérgesen a fa felé szálldos

Flying angrily towards the tree

Hangját kieresztve

Releasing its voice

Az ágak felé szegezve

Towards the branches

A varjakat szerte ijesztette

It scared the crows away

Adjatok egy kanalat,

Give me a spoon

szíven szúrom magamat!

I'll pierce myself in the heart

Hosszú idők múltán

After a long time

Énekem nektek nyújtám

Holding over my song to you

Itt vagyok értetek újra

I'm here for you again

Testem és erőm erre gyújtva (x2)

My body and my strength are lighted for this

0 166 0 Administrator

No comments!

Add comment