Translation of the song Teremtés koronája artist Tóth Gabi

Hungarian

Teremtés koronája

English translation

Crown of Creation

Teremtés koronája

Crown of creation

Hazajössz-e vacsorára?

Will you come home for dinner?

Olyan rövid ez az élet

This life is so short

Belőled sokkal többet kérek

I want way more of you

Mondjuk... vigyél el a bálba

Let's say... take me to the dance

Hozzál csillagokat, hátha

Get me stars, perhaps

Melletted sokkal többet érek

I'm worth way more next to you

Teremtés koronája

Crown of creation

Őseink babonája

Superstition of our ancestors

Engem vigyél inkább táncba

Rather take me to the dance

Melletted röpülnek az évek

The years are flying by you

A bőröndömbe épphogy férek

I barely fit into my suitcase

Hozzál színeket a mába

Bring colors into today

Ne szólj hozzám kiabálva

Don't shout when talking to me

Mert a szép szóból is értek

For soft talk reaches me as well

Csöndben nyugovóra térek

I'll quietly get some rest

Nem kell, hogy elvigyél a bálba

You don't need to take me to the dance

Ne lennél már ilyen kába

I wish you weren't this numb

Itt fekszel délben, meg se moccansz

You're lying here at noon, not a move

Te, te, te... teremtés koronája

You, you, you... crown of creation

Belehalok egyszer

I'm dying once

Belehalok százszor

I'm dying a hundred times

Letagadom egyszer

I'm denying it once

Letagadom százszor

I'm denying it a hundred times

Belehalok egyszer

I'm dying once

Letagadom százszor

I'm dying a hundred times

Tánc az életünk

Dance is our life

Zakatol a lélek

The soul is pounding

Zakatol a tánctól

It's pounding because of the dance

Belehalok egyszer

I'm dying once

Belehalok százszor

I'm dying a hundred times

Letagadom egyszer

I'm denying it once

Letagadom százszor

I'm denying it once

Fel sem ébredünk

We won't even wake up

Teremtés koronája

Crown of creation

Vacsorád a kutyába'

Your dinner is inside the dog

Olyan rövid ez az élet

This life is short

Neked most örökre véged

You're done forever now

0 164 0 Administrator

No comments!

Add comment