Translation of the song Imahinasyon artist TJ Monterde

Filipino/Tagalog

Imahinasyon

English translation

Imagination

Akin ka sa aking imahinasyon

You're mine in my imagination

Sana nama'y hindi lang hanggang doon

I hope it won't just end there

Kailan kaya ang aking pagkakataon,

When will my chance be

Sa panaginip ko'y mahal mo ko 'ron

In my dreams, you love me there

Ooh! Ooh! Ooh! Oooh!

Ooh! Ooh! Ooh! Oooh!

Akin ka na!,

You're mine now!

Ikaw kasi 'tong tipong minimithi,

Cause you're the type to yearn for

Yung sabi nilang di ka magsisisi

The one they say, you won't regret

Kaya'y tanging hiling ko ay makatabi

And so my only wish is to be next to you

Ka't maging dahilan ng 'yong ngiti.

And be the reason of your smile

Gustong gusto kita ah!

I really like you ah!

Ba't ba di mo makita?

Why can't you see it?

Na iniibig ka puso, salita't gawa.

That I love you, in heart, words and actions

Kailan ba may tayong dalawa?

When will there be a two of us?

At sa tuwing ika'y napapadaan,

And eveytime you pass by,

Nabibighani sa yong Kagandahan.

I'm captivated by your beauty

Ngunit kahit di ka man malapitan,

But even if I can't go near you,

Sa panaginip ika'y pakakasalan na.

In my dreams I'll marry you

Ooh! Ooh! Ooh! Ooooh!

Ooh! Ooh! Ooh! Ooooh!

Akin ka na!,

You're mine now!

Ikaw kasi 'yong tipong minimithi,

Cause you're the type to yearn for

Yung sabi nilang di ka magsisisi

The one they say, you won't regret

Kaya'y tanging hiling ko ay makatabi

And so my only wish is to be next to you

Ka't maging dahilan ng yong mga ngiti

And be the reason of your smile

Gustong gusto kita ah!

I really like you ah!

Ba't ba di mo makita?

Why can't you see it?

Na iniibig ka puso, salita't gawa

That I love you, in heart, words and actions

Kailan ba may tayong dalawa?

When will there be a two of us?

Akin ka sa aking Imahinasyon

You're mine in my Imagination

Sana nama'y hindi lang hanggang doon.

I hope it won't just end there

0 273 0 Administrator

No comments!

Add comment