Translation of the song Tulad Mo artist TJ Monterde

Filipino/Tagalog

Tulad Mo

English translation

Like you

Ano ang iyong pangalan?

What’s your name?

Nais kong malaman

I’d like to know

At kung may nobyo ka na ba?

And if you have a boyfriend

Sana nama'y wala

I hope you don’t

Di mo 'ko masisisi

You can’t blame me

Sumusulyap palagi

I always glance

Sa'yong mga matang

At your eyes

O, kay ganda, o binibini

Oh, so beautiful, Oh, miss

O, ang isang katulad mo

Oh, someone like you

Ay 'di na dapat pang pakawalan

Shouldn’t be let go

Alam mo bang 'pag naging tayo

Do you know if we get together?

Hinding-hindi na kita bibitawan

I will never ever let you go

Aalagaan at 'di pababayaan

[I’ll] take care of you and never neglect you

'Pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa

Because to me, you are a princess

O, magandang diwata

Oh beautiful fairy

Sana'y may pag-asa

I hope I have a chance

Pag-ibig ko'y aking sinulat

My love I wrote

At ikaw ang pamagat

And you are the title

Sana naman ay mapansin

I hope you notice

Himig nitong damdamin

The melody of my heart

Na walang iba pang hinihiling

That wants nothing else

Kun'di ikaw ay maging akin

But for you to be mine

O, ang isang katulad mo

Oh, someone like you

Ay 'di na dapat pang pakawalan

Shouldn’t be let go

Alam mo bang 'pag naging tayo

Do you know if we get together?

Hinding-hindi na kita bibitawan

I will never ever let you go

Aalagaan at 'di pababayaan

[I’ll] take care of you and never neglect you

'Pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa

Because to me, you are a princess

'Di ako naglalaro

I’m not playing

'Di ako nagbibiro

I’m not joking

Pagbigyan mo lang sinta

Just give me a chance, dear

Nang sa'yo'y mapakita

So that I can show you

Na ang isang katulad mo

That someone like you

Ay 'di na dapat pang pakawalan

Shouldn’t be let go

Pangako kong 'pag naging tayo

I promise if we get together

Araw araw kitang liligawan

Everyday I’ll court you

O, ang isang katulad mo

Oh, someone like you

Ay 'di na dapat pang pakawalan

Shouldn’t be let go

Alam mo bang 'pag naging tayo

Do you know if we get together?

Hinding-hindi na kita bibitawan

I will never ever let you go

Aalagaan at 'di pababayaan

[I’ll] take care of you and never neglect you

'Pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa

Because to me, you are a princess

Prinsesa

Princess

Prinsesa

Princess

Prinsesa

Princess

Tulad mo

Like you

0 291 0 Administrator

No comments!

Add comment