Translation of the song Hanggang Kailan artist Orange And Lemons

Filipino/Tagalog

Hanggang Kailan

English translation

Until When

Labis na naiinip

Becoming very impatient

Nayayamot sa bawa't saglit

Being spiteful with every second

Kapag naaalala ka

When I remember you

Wala naman akong magawa

I cannot even do anything

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

'Di na ako sanay nang wala ka

I'm not used to not having you around

Mahirap ang mag-isa

It's hard being alone

At sa gabi'y hinahanap-hanap kita

And every night I long for you

Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli

Until when will I wait to be with you again

Sa buhay kong puno ng paghihirap?

In my life that is full of misery

At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha

And you're the only one who can wipe away my tears

At naglalagay ng ngiti sa mga labi

And the one who can put a smile on my lips

'Di mapigilang mag-isip

I cannot stop thinking about something

Na baka sa tagal, mahulog ang loob mo sa iba

That the more this is prolonged, you may fall for another

Nakakabalisa

It's making me anxious

Knock on wood, 'wag naman sana

Knock on wood, I hope not

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

'Di na ako sanay nang wala ka

I'm not used to not having you around

Mahirap ang mag-isa

It's hard being alone

At sa gabi'y hinahanap-hanap kita

And every night I long for you

Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli

Until when will I wait to be with you again

Sa buhay kong puno ng paghihirap?

In my life that is full of misery

At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha

And you're the only one who can wipe away my tears

At naglalagay ng ngiti sa mga labi

And the one who can put a smile on my lips

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

Umuwi ka na, baby

Go home, baby

0 318 0 Administrator

No comments!

Add comment